Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Caamoos 2:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa dalka Yahuudah, oo wuxuu wada laasan doonaa daaraha waaweyn oo Yeruusaalem.

akhri dhamaystiran cutubka Caamoos 2

arki Caamoos 2:5 macnaha guud