Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Bilowgii 17:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo waxaan ku siin doonaa, adiga iyo farcankaaga kaa dambeeyaba, dhulkii aad sodcaalka ku ahayd, kaas oo ah dalka Kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiin lahaataan; aniguna waxaan ahaan doonaa Ilaahood.

akhri dhamaystiran cutubka Bilowgii 17

arki Bilowgii 17:8 macnaha guud