Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Baroorashadii Yeremyaah 3:65 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Indhala'aanta qalbiga waad siin doontaa, inkaartaadana korkooda waad ka yeeli doontaa.

akhri dhamaystiran cutubka Baroorashadii Yeremyaah 3

arki Baroorashadii Yeremyaah 3:65 macnaha guud