Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yuudas 1:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Anigoo Yuudas ah oo ah addoonkii Ciise Masiix, Yacquubna walaalkiis ah, waxaan warqaddan u qorayaa kuwa loo yeedhay oo Ilaaha Aabbaha ahu jecel yahay, Ciise Masiixna loo dhawray.

akhri dhamaystiran cutubka Yuudas 1

arki Yuudas 1:1 macnaha guud