Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yuudas 1:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Naxariis iyo nabad iyo jacayl ha idiin bateen.

akhri dhamaystiran cutubka Yuudas 1

arki Yuudas 1:2 macnaha guud