Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yooxanaa 19:32 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba askartii waa timid, oo ay lugaha ka jebiyeen kii hore iyo kii kale oo iskutallaabaha lagula qodbay isaga.

akhri dhamaystiran cutubka Yooxanaa 19

arki Yooxanaa 19:32 macnaha guud