Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 4:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waa mid keliya kan sharciga bixiyaa oo wax xukumaa, oo waa kan kara inuu wax badbaadiyo oo uu wax dumiyo. Laakiin adigu yaad tahay, kan deriskiisa xukumow?

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 4

arki Yacquub 4:12 macnaha guud