Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Yacquub 4:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Is-hoosaysiiya Rabbiga hortiisa, isna wuu idin sarraysiin doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Yacquub 4

arki Yacquub 4:10 macnaha guud