Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Rooma 13:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed waa in laga dambeeyo kan amarka leh, mana aha cadhada aawadeed oo keliya, laakiinse waa niyadda aawadeedna.

akhri dhamaystiran cutubka Rooma 13

arki Rooma 13:5 macnaha guud