Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Muujintii 11:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo quruumihiina way cadhoodeen, oo waxaa yimid cadhadaadii iyo wakhtigii kuwii dhintay la xukumi lahaa iyo wakhtigii abaalgudkooda la siin lahaa nebiyada addoommadaada ah iyo quduusiinta iyo kuwa magacaaga ka cabsada, yaryar iyo waaweynba, oo la baabbi'in lahaa kuwa dhulka baabbi'iya.

akhri dhamaystiran cutubka Muujintii 11

arki Muujintii 11:18 macnaha guud