Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Filiboy 2:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

idinkoo hore u soo fidinaya ereyga nolosha, si aan anigu u helo wax aan ku faano maalinta Masiixa, taas oo ah inaanan micnela'aan u ordin oo aanan micnela'aan u hawshoon.

akhri dhamaystiran cutubka Filiboy 2

arki Filiboy 2:16 macnaha guud