Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 9:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Xataa axdigii hore wuxuu lahaa qaynuunno ku saabsan caabudid, iyo meel quduus ah ee dunidatan.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 9

arki Cibraaniyada 9:1 macnaha guud