Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Iyagu jacaylkaagay kiniisadda horteeda kaga markhaati fureen. Wanaag baad samayn lahayd haddii aad iyaga u ambabbixisid sida Ilaah istaahilo;

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:6 macnaha guud