Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

maxaa yeelay, magiciisa aawadiis ayay u ambabbexeen iyagoo aan waxba ka qaadan dadka aan Yuhuudda ahayn.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:7 macnaha guud