Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaan ilmadaadii xusuusto waxaan aad u doonayaa inaan ku arko, inaan aad u farxo.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 1

arki 2 Timoteyos 1:4 macnaha guud