Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 1:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Nimco iyo nabadu ha idinku bateen xagga aqoonta Ilaah iyo Rabbigeenna Ciise.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 1

arki 2 Butros 1:2 macnaha guud