Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed kii diidaa, dad ma diido, wuxuuse diidaa Ilaaha idin siiya Ruuxiisa Quduuska ah.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:8 macnaha guud