Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidin in wax laydiin soo qoro, maxaa yeelay, idinka qudhiinnaba Ilaah baa idin baray in midkiinba midka kale jeclaado.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:9 macnaha guud