Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:13 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin walaalayaalow, dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaydnaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:13 macnaha guud