Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Tesaloniika 4:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, haddaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, de sidaas oo kalaa kuwii Ciise rumaysnaa oo dhintay Ilaah la keeni doonaa isaga.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Tesaloniika 4

arki 1 Tesaloniika 4:14 macnaha guud