Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Korintos 5:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Faankiinnu ma wanaagsana. Miyeydnaan garanaynin in in yar oo khamiir ah ay cajiinka oo dhan khamiiriso?

akhri dhamaystiran cutubka 1 Korintos 5

arki 1 Korintos 5:6 macnaha guud