Testamende Yekare

Testamende Itsva

Johani 18:5 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Vakapindura vakati, “Jesu weNazareta.”Jesu akati, “Ndini iye.” (Uye Judhasi mupanduki uya akanga amire navo ipapo.)

Verenga chitsauko zvakakwana Johani 18

Maonero Johani 18:5 akapoteredza