Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Vatesaronika 5:23 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Mwari pachake, iye Mwari worugare, ngaakuitei vatsvene kwazvo kwazvo. Mweya wenyu wose, nomwoyo uye nomuviri zvichengetwe zvisina mhosva pakuuya kwaIshe wedu Jesu Kristu.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Vatesaronika 5

Maonero 1 Vatesaronika 5:23 akapoteredza