Testamende Yekare

Testamende Itsva

1 Petro 2:9 Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)

Asi imi muri vanhu vakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari chaivo, vaakadana kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai kuti mubve murima, muuye muchiedza chake chinoshamisa.

Verenga chitsauko zvakakwana 1 Petro 2

Maonero 1 Petro 2:9 akapoteredza