Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Tito 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O ‘Upu Fa‘afeiloa‘i

1. O Paulo, o le ‘au‘auna a le Atua, ma le ‘aposetolo a Iesu Keriso, ‘ona o le fa‘atuatua o ē ‘ua filifilia e le Atua, ma le iloa lelei o le ‘upu moni e i‘u ai i le amio Atua.

2. I le fa‘amoemoe i le ola fa‘avavau, na folafolaina mai talu mai tausaga o le vavau e le Atua e lē mafai ‘ona tala pepelo.

3. A ‘ua fa‘aalia mai lana lava afioga i ona pō e tatau ai i le tala‘iga ‘ua tu‘uina mai ‘iā te a‘u, e tusa ma le poloa‘iga a le Atua lo tatou Fa‘aola.

4. ‘Iā Tito lo‘u lava atali‘i i la le fa‘atuatua ‘ua tu‘u tele.‘Ia ‘iā te oe le alofa tunoa, ma le manuia mai le Atua le Tamā, ‘atoa ma Keriso Iesu lo tatou Fa‘aola.

O Galuega a Tito i Kereta

5. O le mea lenei na ‘ou tu‘u ai oe i Kereta, ‘ina ‘ia e fa‘atonuina mea ‘ua totoe, ma ‘ia e tofia toeaina i lea ‘a‘ai ma lea ‘a‘ai, fa‘apei ‘ona ‘ou fai atu ai ‘iā te oe.

6. O se tasi e lē mata‘uleagaina, o le tane a le fafine e to‘atasi, e i ai ana fānau e fa‘atuatua, e le‘i ta‘ua i latou ‘ua ulavavale pe soli i tulafono.

7. Auā e tatau lava i le epikopō ‘ona lē mata‘uleagaina o ia, auā o ia le ‘au‘auna e tausi i mea a le Atua; e lē fīnau vale, e lē itagofie, e lē inu tele i uaina, e lē fasi tagata, e lē manumanu i ‘oloa.

8. A o lē alofa i tagata ‘ese, o lē alofa i ē amio lelei, o lē fa‘autauta, o lē amiotonu, o lē amio Atua, ma le amio mamā.

9. O lē tāofi mau i le ‘upu moni, fa‘apei ‘ona a‘oa‘oina o ia, ‘ina ‘ia mafaia e ia ‘ona apoapoa‘i atu i le a‘oa‘oga e ola ai, ma a‘oa‘i atu i ē fīnau mai.

10. Auā e to‘atele o ē solitulafono ‘ua tautalatala i ‘upu lē aogā ma fa‘asesē atu, ‘ae sili musa le ‘au peritome.

11. E tatau ‘ina punitia o latou gutu ‘ua latou fa‘aliliu ‘ese i nisi ‘āiga ‘atoa, o lo‘o a‘oa‘o i mea lē tatau, ‘ina ‘ua matape‘ape‘a i le ‘oloa.

12. Sa fa‘apea mai le tasi o i latou, o sa latou lava perofeta, “O tagata Kereta, e sagasaga tala pepelo lava i latou, o manu fe‘ai leaga, o ē usuusua‘i ‘inā ‘ai.”

13. O le molimau moni lava lea. O le mea lea ‘ia ma‘ama‘ai ‘ona e a‘oa‘i atu ai ‘iā te i latou, ‘ina ‘ia latou fa‘amaoni i le fa‘atuatua,

14. ‘aua ne‘i tāofi i tala o le vavau fa‘a-Iutaia, ma poloa‘iga a tagata o ē liliu ‘ese i le ‘upu moni.

15. ‘Ua mamā mea uma i ē ‘ua loto mamā, a o ē loto ‘ele‘elea ma le lē fa‘atuatua, e lē mamā ‘iā te i latou se mea e tasi, a ‘ua ‘ele‘elea o latou mafaufau ‘atoa ma o latou loto fuatia ifo.

16. ‘Ua latou ta‘u ane ‘ua latou iloa le Atua, ‘ae fa‘afiti ‘iā te ia ‘iā latou galuega, o ‘inosia i latou ma fa‘alogogatā, latou te lē fa‘amaoni fo‘i i se galuega lelei e tasi.#