Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Tito 2 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Apoapoa‘iga i Toeaina

1. A o oe, ‘ia e tautala atu i mea e tusa ma le a‘oa‘oga e ola ai.

2. Fai atu i toeaina ‘ia mataala i latou, ‘ia fa‘atoeaina, ‘ia fa‘autauta, ‘ia fa‘amaoni i le fa‘atuatua, ma le alofa ma le ‘onosa‘i.

3. ‘Ia fa‘apenā fo‘i lo‘omatutua, ‘ia amio i latou i le amio fa‘aaloalo, ‘aua ne‘i fa‘atuaupua, ‘aua ne‘i fa‘apologaina i latou i le uaina, a ‘ia fai ma a‘oa‘o i mea lelei,

4. ‘ina ‘ia latou a‘oa‘o atu i fafine muli, latou te alofa atu ‘iā latou tane, ‘ia alofa atu ‘iā latou fānau,

5. ‘ia fa‘autauta i latou, ‘ia amio mamā, ‘ia tausi lelei i o latou ‘āiga, ‘ia agalelei, ‘ia usiusita‘i atu ‘iā latou lava tane, ‘ina ne‘i ‘upuleagaina le afioga a le Atua.

O Apoapoa‘iga i Taulele‘a

6. ‘Ia fa‘apea fo‘i ‘ona e apoapoa‘i atu i taulele‘a, ‘ia fa‘autauta i latou.

7. ‘Ia ‘avea oe ma fa‘aa‘oa‘o o galuega lelei i mea uma lava; ‘ia e a‘oa‘o i le matā‘upu ma le fa‘amaoni, ma le fa‘atoeaina,

8. ma le ‘upu e ola ai, e lē mata‘uleagaina, ‘ina ‘ia fa‘amāina ai o lē tete‘e mai, ‘ina ‘ua lē maua e ia se mea leaga e talatala ane ai ‘iā te i matou.

O Apoapoa‘iga i Pologa

9. Apoapoa‘i atu i pologa ‘ia usiusita‘i i latou i o latou lava matai, ‘ia latou taumafai ‘ona fa‘afiafia i ai i mea uma lava, ‘aua ne‘i fa‘atau ‘upu i ai.

10. ‘Aua ne‘i latou gaoi, a ‘ia fa‘aalia e i latou ‘ua latou fa‘amaoni a‘ia‘i, ‘ina ‘ia vi‘ia ai i mea uma lava ‘ona o i latou le a‘oa‘oga a le Atua lo tatou Fa‘aola.

11. Auā o le alofa tunoa o le Atua ‘ua ‘aumai ai le fa‘aolataga, ‘ua fa‘aalia mai lea i tagata uma lava.

12. O lo‘o a‘oa‘o mai ai ‘iā te i tatou, ‘ia tatou tēte‘a ‘ese ma le fa‘alēmata‘u ‘atoa ma tu‘inanau fa‘alelalolagi, a ‘ia tatou nonofo ma le fa‘autauta ma le amiotonu ‘atoa ma le amio Atua i lenei olaga.

13. O fa‘atalitali atu i le fa‘atuatuaga e manuia ai, o le fa‘aalia lea o le mamalu o le Atua silisili, o lo tatou Fa‘aola o Iesu Keriso lea.

14. O lē na foa‘iina mai o ia e ia mo i tatou, e togiola a‘i i tatou ai le solitulafono uma lava, ma ‘ia fa‘amamāina mai e ia ē fai mōna, o lona lava nu‘u i le mā‘elegā i galuega lelei.

15. ‘Ia e tautala atu i ia mea, ma apoapoa‘i atu, ma a‘oa‘i atu ma le pule lava. ‘Aua ne‘i ‘inosia oe e se tasi.