Nova Zaveza

Juda 1:18-25 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

18. Govorili so vam: »V poslednjem času bodo nastopili zasmehovalci, ki bodo živeli po svojem brezbožnem poželenju.«

19. Prav ti povzročajo razkole, posvetno mislijo, Duha pa nimajo.

20. Vi, preljubi, pa zidajte sebe na temelju svoje presvete vere, molíte v Svetem Duhu,

21. vztrajajte v božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje.

22. Do omahljivcev bodite strpni!

23. Rešíte jih in potegnite iz ognja! Do drugih pa bodite usmiljeni, vendar previdni in sovražíte celo obleko, ki jo je omadeževala mesenost.

24. Njemu pa, ki vas more varovati pred padcem in vas brez madeža in polne veselja postaviti pred svoje veličastvo,

25. edinemu Bogu, našemu odrešeniku, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, slava in veličastvo, moč in oblast pred vsemi veki in zdaj in na vse veke! Amen.

Preberi celotno poglavje Juda 1