Poglavja

  1. 1

Nova Zaveza

Juda 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Juda, služabnik Jezusa Kristusa, Jakobov brat, poklicanim, ki jih Bog Oče ljubi in so ohranjeni za Jezusa Kristusa.

2. Usmiljenje vam in mir in ljubezen v obilju.

Obsodba lažnih učiteljev

3. Preljubi, ko sem resno premišljeval, da bi vam pisal o našem vzajemnem zveličanju, se mi je zdelo potrebno, da vas še prej opomnim in zapišem tole: bojujte se za vero, ki je bila svetim izročena enkrat za vselej.

4. Prikradlo se je namreč nekaj ljudi, ki so bili že davno zapisani tej obsodbi, brezbožneži, ki prevračajo v razuzdanost milost našega Boga in tajijo našega edinega gospodarja in Gospoda Jezusa Kristusa.

5. Čeprav vsi veste, vas hočem spomniti, da je Gospod ljudstvo najprej rešil iz egiptovske dežele, potem pa pokončal tiste, ki niso verovali.

6. Tudi angele, ki niso ohranili svojega dostojanstva, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene v temi za sodbo vélikega dne.

7. Tudi Sódoma in Gomóra in okoliška mesta, ki so prav tako kakor oni nečistovala in se vdajala grehu proti naravi, so postavljena za zgled, s tem da trpijo kazen večnega ognja.

8. Tako tudi ti v svojem sanjarjenju skrunijo telo, zametujejo gospostva in sramotijo veličastva.

9. Ko se je vendar sam nadangel Mihael pravdal s hudičem in prepiral za Mojzesovo truplo, si hudiča ni upal sramotiti in obsojati, ampak je rekel: »Gospod naj te kaznuje!«

10. Ti pa sramotijo tisto, česar ne poznajo; kar pa kakor brezumne živali nagonsko razumejo, jih le pogublja.

11. Gorje jim! Krenili so na Kájnovo pot, zaradi zaslužka so jo udrli v Bileámovo zmoto in so propadli, ker so se uprli kakor Kóre.

12. Ti delajo sramoto vašim bratskim obedom, ko se brez sramu gostijo in pasejo sami sebe. Suhi oblaki so, ki jih mimo ženejo vetrovi, poznojesenska drevesa brez sadov so, dvakrat mrtva, izkoreninjena,

13. divji morski valovi so, ki naplavljajo lastno nesnago, blodeče zvezde, ki jih čaka večna črna temà.

14. Tudi glede teh je prerokoval Hénoh, sedmi za Adamom, ko je rekel: »Glej, pride Gospod z mirijadami svojih svetih,

15. da izvrši vesoljno sodbo nad vsem in da vsem dokaže njihova brezbožna dejanja, ki so jih zagrešili, in vse žalitve, ki so jih izrekli proti njemu brezbožni grešniki.«

16. To so godrnjači, nezadovoljneži so. Vodi jih lastno poželenje, njih usta govorijo bahavo in se zaradi koristi prilizujejo ljudem.

Opomini in spodbude

17. Preljubi, vi pa pomnite besede, ki so vam jih prej povedali apostoli našega Gospoda Jezusa Kristusa.

18. Govorili so vam: »V poslednjem času bodo nastopili zasmehovalci, ki bodo živeli po svojem brezbožnem poželenju.«

19. Prav ti povzročajo razkole, posvetno mislijo, Duha pa nimajo.

20. Vi, preljubi, pa zidajte sebe na temelju svoje presvete vere, molíte v Svetem Duhu,

21. vztrajajte v božji ljubezni in čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje.

22. Do omahljivcev bodite strpni!

23. Rešíte jih in potegnite iz ognja! Do drugih pa bodite usmiljeni, vendar previdni in sovražíte celo obleko, ki jo je omadeževala mesenost.

Blagoslov

24. Njemu pa, ki vas more varovati pred padcem in vas brez madeža in polne veselja postaviti pred svoje veličastvo,

25. edinemu Bogu, našemu odrešeniku, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, slava in veličastvo, moč in oblast pred vsemi veki in zdaj in na vse veke! Amen.