Nova Zaveza

Hebrejcem 7:15-21 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

15. Vse postane še bolj jasno, če nastopi drug duhovnik, ki je podoben Melkízedeku.

16. Ta ni postal duhovnik po zakonitosti telesnega nasledstva, temveč po môči neminljivega življenja.

17. Pričevanje se namreč glasi: »Ti si duhovnik na veke, kakršen je Melkízedek.«

18. Razveljavljena je namreč prejšnja zapoved, ker je brez moči in brez koristi,

19. saj ni postava ničesar pripeljala do popolnosti. Uvaja pa se boljše upanje, po katerem se bližamo Bogu.

20. To se ni zgodilo brez priseganja. Oni so namreč postali duhovniki brez priseganja,

21. ta pa s priseganjem tistega, ki mu je rekel: »Gospod je prisegel in se ne bo kesal. Ti si duhovnik na veke.«

Preberi celotno poglavje Hebrejcem 7