Nova Zaveza

Filipljanom 3:1-13 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Sicer pa, bratje moji, bodite veseli v Gospodu. Meni ni odveč, vam pa je v prid, da vam pišem iste stvari.

2. Varujte se psov, varujte se sleparjev, varujte se oškrnjencev!

3. Obrezanci smo namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem duhu in se ponašamo v Kristusu Jezusu, pri tem pa ne zaupamo sami vase,

4. čeprav bi jaz lahko zaupal tudi sam vase. Če kdo drug misli, da lahko zaupa vase, smem jaz to še bolj:

5. obrezan sem bil osmi dan, sem iz izraelskega ljudstva, iz Bénjaminovega rodu, Hebrejec izmed Hebrejcev, po postavi farizej,

6. po gorečnosti preganjalec Cerkve, neoporečen v pravičnosti, ki jo terja postava.

7. Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo.

8. Še več, za izgubo imam vse v primeri z vzvišenostjo spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za odmeček, da bi si prislužil Kristusa

9. in se znašel v njem; ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri.

10. Gre za to, da spoznam njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa mu postanem podoben v njegovi smrti

11. in tako upam, da kako pridem do vstajenja od mrtvih.

12. Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti. Pač pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.

13. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa rečem: pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj,

Preberi celotno poglavje Filipljanom 3