Nova Zaveza

Efežanom 3:1-7 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Zato jaz, Pavel, jetnik Kristusa Jezusa za vas, pogane …

2. mislim, da ste slišali za delovanje božje milosti, ki mi je bila dana v vaše odrešenje.

3. Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je bila po razodetju razkrita skrivnost.

4. Če tisto berete, lahko spoznate, kako razumevam Kristusovo skrivnost.

5. Bog je ni oznanil ljudem prejšnjih rodov, kakor jo je zdaj po Duhu razodel svojim svetim apostolom in prerokom.

6. Po njej naj bi pogani postali sodediči, soudje in soudeleženci obljube v Kristusu Jezusu, in sicer po evangeliju,

7. katerega služabnik sem postal po daru božje milosti, ki mi je bila dana po delovanju njegove moči.

Preberi celotno poglavje Efežanom 3