Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nova Zaveza

2. Tesaloničanom 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi, ki je v Bogu, našem Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu:

2. milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in od Gospoda Jezusa Kristusa.

Sodba ob Kristusovem prihodu

3. Zmeraj se moramo zahvaljevati Bogu za vas, bratje, kakor se spodobi, saj vaša vera napreduje in vaša medsebojna ljubezen raste.

4. Takó se lahko ponašamo z vami po božjih Cerkvah, ker kažete takšno vztrajnost in takšno vero v vseh preganjanjih in stiskah, ki jih prenašate.

5. V tem je znamenje pravične božje sodbe: po njej boste spoznani za vredne božjega kraljestva, za katero tudi trpite.

6. Pravično je namreč, da Bog povrne s stisko tistim, ki vas stiskajo,

7. vam, ki stisko trpite, pa povrne z olajšanjem, skupaj z nami, ko se bo razodel z neba Gospod Jezus z angeli svoje moči

8. in bo v žaru plamenov kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso poslušni evangeliju našega Gospoda Jezusa.

9. Gospod jih bo obsodil na večno pogubljenje, stran od veličastva svojega obličja in svoje slave,

10. ko bo tisti dan prišel, da se poveliča v svojih svetih in pokaže svoj sijaj v vseh, ki so verovali: in vi ste verovali našemu pričevanju.

11. V ta namen tudi zmeraj prosimo za vas, da bi vas naš Bog spoznal za vredne poklica in da bi s svojo močjo izpolnil vse vaše hrepenenje po dobrem ter udejanjil vašo vero.

12. Takó bo ime našega Gospoda Jezusa poveličano med vami, vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa.