Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nova Zaveza

2. Tesaloničanom 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Človek pogube

1. Kar pa zadeva prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa in našo združitev z njim, vas prosimo, bratje,

2. da se ne pustite takoj zbegati in vznemiriti ne od prerokb ne od govoric ne od kakega našega domnevnega pisma, češ da je Gospodov dan pred vrati.

3. Naj vas nihče ne vara, pa naj bo to kdorkoli. Zakaj prej mora priti odpad in se razodeti veliki upornik, sin pogube.

4. Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa božje češčenje, takó da se bo celó usedel v božje svetišče in se razkazoval, kakor da je Bog.

5. Se ne spominjate, da sem vam pravil te reči, ko sem bil pri vas?

6. Veste pa tudi, kaj ga sedaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom.

7. Skrivnost hudobije je namreč že na delu; treba je samó, da se umakne on, ki jo zadržuje.

8. In tedaj se bo razodel veliki upornik, ki ga bo Gospod Jezus usmrtil z dihom svojih ust in ga uničil z veličastjem svojega prihoda.

9. Ker bo satan sodeloval z njim, bo veliki upornik nastopal z vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži.

10. Z vsakovrstnim zlobnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo, ker se niso odprli ljubezni do resnice, po kateri so bili rešeni.

11. Zato jim Bog pošilja hudo blodnjavo, da verjamejo laži:

12. takó bodo obsojeni vsi, ki niso verovali resnici, temveč so pritrjevali hudobiji.

Izvoljeni za zveličanje

13. Mi pa se moramo zmeraj zahvaljevati Bogu za vas, od Gospoda ljubljeni bratje, ker vas je Bog izvolil, da s posvečenjem Duha in z vero v resnico postanete prvina odrešenja.

14. V to vas je tudi poklical po našem evangeliju, da bi prišli do slave Gospoda našega Jezusa Kristusa.

15. Zatorej, bratje, stojte trdno in se držite izročil, o katerih vas je poučila bodisi naša beseda bodisi naše pismo.

16. Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog, naš oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in nam dal neminljivo tolažbo ter blago upanje,

17. pa naj opogumi vaša srca in jih utrdi v vsakršnem dobrem delu in v vsakršni dobri besedi.