Nova Zaveza

1. Timoteju 1:10-16 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

10. za nečistnike, za hotníke moških, za prekupčevalce z ljudmi, za lažnivce, za krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje zdravemu nauku.

11. To je nauk, ki se ujema z evangelijem veličastva blaženega Boga, in ta evangelij je bil zaupan meni.

12. Hvaležen sem našemu Gospodu Jezusu Kristusu, ki mi je dal moč. Ko me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja,

13. čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem v neveri ravnal iz nevednosti.

14. To je bila seveda izredno bogata milost našega Gospoda, z njo pa po Kristusu Jezusu vera in ljubezen.

15. Zanesljiva je ta beseda in zasluži, da jo vsi sprejmejo: Kristus Jezus je zato prišel na svet, da bi odrešil grešnike, med njimi pa sem prvi jaz.

16. Usmilil se me je prav zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso velikodušnost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj in tako prišli v večno življenje.

Preberi celotno poglavje 1. Timoteju 1