Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Nova Zaveza

1. Timoteju 1 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Pozdrav

1. Pavel, apostol Kristusa Jezusa po naročilu Boga, ki nas je odrešil, in Kristusa Jezusa, ki je naše upanje,

2. Timóteju, pravemu sinu po veri: milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, našega Gospoda.

Svarilo pred lažnim naukom

3. Kakor tedaj, ko sem odhajal v Makedonijo, te tudi zdaj prosim: ostani v Efezu in ukaži nekaterim, naj ne učijo drugačnega nauka.

4. Naj se ne ukvarjajo z bajkami in brezkončnimi rodovniki. To pospešuje bolj zdrahe kakor božji načrt, ki se uresničuje v veri.

5. Namen te zapovedi pa je ljubezen, ki izvira iz čistega srca, dobre vesti in odkritosrčne vere.

6. Nekateri so se od tega oddaljili in zašli v besedičenje.

7. Hočejo biti učitelji postave, pa sploh ne razumejo, kaj govorijo, niti tega, kar tako vneto zagovarjajo.

8. Vemo, da je postava dobra, če se je kdo drži, kakor je prav.

9. Zavedam se namreč, da postava ni dana za pravičnega, ampak za kršilce postave, za nepokorne, za brezbožne in grešne, za nesvete in posvetne, za ubijalce očetov in mater, za morilce,

10. za nečistnike, za hotníke moških, za prekupčevalce z ljudmi, za lažnivce, za krivoprisežnike in za vse drugo, kar nasprotuje zdravemu nauku.

11. To je nauk, ki se ujema z evangelijem veličastva blaženega Boga, in ta evangelij je bil zaupan meni.

Hvaležnost za usmiljenje

12. Hvaležen sem našemu Gospodu Jezusu Kristusu, ki mi je dal moč. Ko me je postavil v službo, me je namreč imel za vrednega zaupanja,

13. čeprav sem bil prej bogokletnik, preganjalec in nasilnež. Vendar se me je usmilil, ker sem v neveri ravnal iz nevednosti.

14. To je bila seveda izredno bogata milost našega Gospoda, z njo pa po Kristusu Jezusu vera in ljubezen.

15. Zanesljiva je ta beseda in zasluži, da jo vsi sprejmejo: Kristus Jezus je zato prišel na svet, da bi odrešil grešnike, med njimi pa sem prvi jaz.

16. Usmilil se me je prav zato, da bi Kristus Jezus najprej na meni pokazal vso velikodušnost za zgled tistim, ki bodo verovali vanj in tako prišli v večno življenje.

17. Kralju vekov, ki je neuničljiv in nevidljiv, edinemu Bogu čast in slava na veke vekov. Amen.

18. Sin Timótej, ko se spominjam prerokb, ki so nekoč spregovorile o tebi, ti polagam na srce to naročilo: z njihovo pomočjo bojuj dober boj.

19. Ohrani vero in dobro vest. Ker so to nekateri zavrgli, so v veri doživeli brodolom.

20. Med njimi sta Himenáj in Aleksander. Izročil sem ju satanu. Naj se naučita, da ni dovoljeno sramotiti Boga.