Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

Amos 3 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Ascultați cuvîntul acesta, pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregei familii pe care am scos-o din țara Egiptului!

2. „Eu v’am ales numai pe voi dintre toate familiile pămîntului: de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.

3. Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți?

4. Răcnește leul în pădure, dacă n’are pradă? Sbiară puiul de leu din fundul vizuinei lui, dacă n’a prins nimic?

5. Cade pasărea în lațul de pe pămînt, dacă nu i s’a întins o cursă? Se ridică lațul dela pămînt, fără să se fi prins ceva în el?

6. Sau sună cineva cu trîmbița într’o cetate, fără să se spăimînte poporul? Sau se întîmplă o nenorocire într’o cetate, fără s’o fi făcut Domnul?

7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

8. Leul răcnește: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va prooroci?“

9. Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului, și spuneți: „Strîngeți-vă pe munții Samariei, și vedeți ce neorînduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sînt în ea!

10. Nu sînt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori cîștigate prin sîlnicie și răpire.“

11. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Vrăjmașul va împresura țara, îți va doborî tăria, și palatele tale vor fi jăfuite!“

12. Așa vorbește Domnul: „După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vîrf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel cari stau în Samaria în colțul unui pat și pe covoare de Damasc!

13. Ascultați, și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor:

14. „În ziua cînd voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărîmate, și vor cădea la pămînt.

15. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară; palatele de fildeș se vor duce, și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul.“