Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Vechiul Testament

Noul Testament

Amos 7 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste, în clipa cînd începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.

2. Și după ce au mîncat ele cu desăvîrșire toată iarba din țară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab!“

3. Atunci Domnul S’a căit de lucrul acesta: „Nu se va întîmpla una ca aceasta, a zis Domnul.“

4. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; și focul mînca Adîncul cel mare și apucase și cîmpia.

5. Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este așa de slab!“

6. Atunci Domnul S’a căit și de lucrul acesta. „Nici una ca aceasta nu se va întîmpla, a zis Domnul Dumnezeu.“

7. El mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă, și avea o cumpănă în mînă.

8. Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?“ Eu am răspuns: „O cumpănă.“ Și Domnul a zis: „Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, și nu-l voi mai ierta;

9. ci înălțimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărîmate, și Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.“

10. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimes să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: „Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; țara nu poate să sufere toate cuvintele lui!

11. Căci iată ce zice Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de țara sa!».“

12. Și Amația a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda! Mănîncă-ți pînea acolo, și acolo proorocește.

13. Dar nu mai prooroci la Betel, căci este un locaș sfînt al împăratului, și este un templu al împărăției!“

14. Amos a răspuns lui Amația: „Eu nu sînt nici prooroc, nici fiu de prooroc; ci sînt păstor, și strîngător de smochine de Egipt.

15. Dar Domnul m’a luat dela oi, și Domnul mi-a zis: «Du-te și proorocește poporului Meu Israel!»

16. Ascultă acum Cuvîntul Domnului, tu care zici: «Nu prooroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!»

17. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: «Nevastă-ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frînghia de măsurat; tu însă vei muri într’un pămînt necurat, și Israel va fi dus în robie departe de țara lui!“