Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Stary Testament

Nowy Testament

List Do Efezjan 3 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Dlatego ja, Paweł, jestem dla was, pogan, więźniem Jezusa Chrystusa;

2. jeśli tylko usłyszeliście o podziale łaski Boga, danej mi względem was.

3. Gdyż przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica jak wcześniej pisałem w krótkim liście.

4. W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,

5. która w innych pokoleniach nie została wyjaśniona synom ludzi, aby teraz, w Duchu, zostać objawioną jego świętym apostołom i prorokom.

6. Poganie, przez Ewangelię, są współdziedzicami stanowiącymi jedno ciało oraz współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie,

7. której stałem się sługą według daru łaski Boga, danej mi z działania Jego mocy.

8. Mnie, mniejszemu od wszystkich świętych, została dana ta łaska, by wśród pogan ogłosić dobrą nowinę, owo niezbadane bogactwo Chrystusa.

9. Także wszystkim objaśnić, jaka jest wspólnota tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa,

10. aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga,

11. ta, w zgodzie z wiecznym zamysłem, który sprawił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

12. W nim, przez jego wiarę, mamy swobodę działania oraz przystęp.

13. Toteż proszę, abyście nie upadali na duchu pośród moich, większych niż wasze utrapień, co jest na waszą chwałę.

14. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

15. od którego jest nazwany każdy ród w niebiosach i na ziemi,

16. aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha.

17. Także aby z powodu wiary Chrystus zamieszkał w waszych sercach.

18. Będąc zakorzenieni w miłości oraz mając położony fundament, razem ze wszystkimi świętymi miejcie dostateczną siłę zrozumieć siebie jaką macie szerokość, długość, wysokość i głębię.

19. Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.

20. A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy,

21. chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.