Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Stary Testament

Nowy Testament

List Do Efezjan 5 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Zatem stawajcie się naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci.

2. Także postępujcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował oraz z powodu nas oddał samego siebie Bogu na miłą woń zapachu, jako dobrodziejstwo i ofiarę.

3. Zaś cudzołóstwo oraz wszelka nieczystość, czy zachłanność, niech ani nie będzie wśród was wymieniana, tak jak przystoi świętym.

4. Także bezwstyd, niedorzeczna gadanina, lub dowcip, które nie są stosowne lecz raczej dziękczynienie.

5. Tym żyjcie, wiedząc, że każdy nierządnik, albo nieoczyszczony ze zmazy, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.

6. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami; ponieważ z ich powodu przychodzi gniew Boga na dzieci nieposłuszeństwa.

7. Zatem nie stawajcie się ich współuczestnikami.

8. Bo byliście niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłem w Panu; zatem postępujcie jak dzieci światła.

9. (Ponieważ owoc Ducha ujawnia się w każdej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).

10. Uznawajcie to, co jest miłe Panu

11. Nie współuczestniczcie w bezowocnych czynach ciemności, ale raczej je poprawiajcie.

12. Bowiem to, co się skrycie przez nich dzieje, haniebnie jest i powiedzieć.

13. Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane; gdyż światło czyni wszystko widocznym.

14. Dlatego Pismo mówi: Ocuć się ty, który śpisz oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Chrystus.

15. Dokładnie więc uważajcie, jak postępujecie; nie jak niemądrzy ale jak mądrzy;

16. wykorzystując stosowną porę, bo dni są złe.

17. Przez to nie stawajcie się nierozsądni, ale bądźcie świadomi jaka jest wola Pana.

18. Nie upijajcie się także winem, w którym jest rozwiązłość; ale bądźcie napełnieni przez Ducha,

19. opowiadając sobie Psalmami, hymnami oraz duchowymi pieśniami, śpiewając i grając Panu w waszym sercu.

20. Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu i Ojcu w Imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

21. W bojaźni Boga bądźcie posłuszni jedni drugim.

22. Żony, bądźcie posłuszne swoim mężom jak Panu.

23. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Zgromadzenia Wybranych. On też jest zbawicielem ciała.

24. Lecz jak Zgromadzenie Wybranych jest we wszystkim posłuszne Chrystusowi, tak i żony powinny być swoim mężom.

25. Mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował Zgromadzenie Wybranych oraz wydał za nie samego siebie,

26. by je uczynić świętym, po oczyszczeniu kąpielą wody w Słowie.

27. Aby mógł je postawić przy sobie, jako wspaniałe Zgromadzenie Wybranych, nie mające skazy, czy zmarszczki, lub czegoś z takich; ale by było święte i bez zarzutu.

28. Mężowie powinni tak miłować swoje żony, jak swoje własne ciała. Kto miłuje swoją żonę miłuje siebie samego.

29. Gdyż nikt nigdy nie znienawidził swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak i Pan Zgromadzenie Wybranych.

30. Bo jesteśmy członkami jego ciała, z jego ciała wewnętrznego i z jego kości.

31. Z tego względu opuści człowiek ojca i matkę oraz zostanie przywiązany do swojej żony, i będą dwoje dla jednego ciała wewnętrznego.

32. To jest wielka tajemnica; a ja mówię o Chrystusie oraz o Zgromadzeniu Wybranych.

33. Jednakże i wy, wzorem jednego, niech każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, zaś żona oby poważała męża.