Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

3. Johannes 1:12 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Alle gjev Demetrios dei beste vitnemål, ja, sanninga sjølv vitnar for han. Det same gjer vi, og du veit at vårt vitnemål er sant.

Les hele kapitlet 3. Johannes 1

Vis 3. Johannes 1:12 i sammenheng