Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

1. Korintar 16:17 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Eg gleder meg over at Stefanas og Fortunatus og Akaikos er komne. Det har vege opp saknet av dykk.

Les hele kapitlet 1. Korintar 16

Vis 1. Korintar 16:17 i sammenheng