Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Nehemja 12:29 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

frå Bet-Haggilgal og frå markene ved Geba og Asmavet. For songarane hadde bygd seg landsbyar rundt Jerusalem.

Les hele kapitlet Nehemja 12

Vis Nehemja 12:29 i sammenheng