Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Malaki 3:5 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Eg kjem til dykk og held dom.Eg skundar meg å vera vitnemot dei som driv med trolldom,mot dei som bryt ekteskapet,mot dei som sver falskt,mot dei som held att løna for dagarbeidaren,mot dei som undertrykkjer enkjer og farlauseog avviser innflyttaren,og som ikkje fryktar meg,seier Herren over hærskarane.

Les hele kapitlet Malaki 3

Vis Malaki 3:5 i sammenheng