Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Hosea 11:9 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Eg vil ikkje følgja min brennande vreide,ikkje øydeleggja Efraim ein gong til.For eg er Gud og ikkje eit menneske,heilag midt imellom dykk.Eg vil ikkje koma med redsle.

Les hele kapitlet Hosea 11

Vis Hosea 11:9 i sammenheng