Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

2. Mosebok 12:19 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

I sju dagar må det ikkje finnast surdeig i husa dykkar. Kvar den som et noko som er syra, skal støytast ut frå Israels forsamling, anten han er innflyttar eller fødd i landet.

Les hele kapitlet 2. Mosebok 12

Vis 2. Mosebok 12:19 i sammenheng