Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Judas 1:25 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

han, den einaste Gud, vår frelsar ved Jesus Kristus, vår Herre: Han tilhøyrer ære og majestet, velde og makt før all tid, no og i all æve! Amen.

Les hele kapitlet Judas 1

Vis Judas 1:25 i sammenheng