Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Hosea 7:10 Bibelen 1978-85 Nynorsk (N78NN)

Byrgskapen åt israelittanevitnar mot dei sjølve,men dei vender ikkje om ¬til Herren sin Gud,og trass i alt som har hendt,søkjer dei han ikkje.

Les hele kapitlet Hosea 7

Vis Hosea 7:10 i sammenheng