Oude Testament

Nieuwe Testament

1 Samuël 3:20 NBG-vertaling 1951 (NBG51)

En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de Here het ambt van profeet was toevertrouwd.

Lees verder hoofdstuk 1 Samuël 3

Uitzicht 1 Samuël 3:20 in verband