Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 22:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд Түүнд—Цезарийнх гэхэд Есүс—Тэгвэл Цезарийн юмыг Цезарьт, Бурханы юмыг Бурханд өг гэлээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 22

Xүрээнд Матай 22:21 харах