Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Матай 15:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин амнаас гарах зүйл зүрхнээс гарч, тэдгээр нь хүнийг бузарладаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Матай 15

Xүрээнд Матай 15:18 харах